Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

431MAT.DOP - PRO OŠ FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA

PRO OŠ Fran Franković
Go to content

431MAT.DOP

NASTAVA > 4.RAZRED > 30.03.-03.04.
PONOVIMO DIJELJENJE BROJEVA SA 100 I 1000

ZADATKE PREPIŠI  I RIJEŠI IH U BILJEŽNICU

500:100=

700:100=

200:100=

4200:100=

7600:100=

8000:1000=

2000:1000=

42000:1000=

86000:1000=

100000:1000=
Back to content
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia