Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

42104DEF - PRO OŠ FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA

PRO OŠ Fran Franković
Go to content

42104DEF

NASTAVA > 4.RAZRED > 20.04.-24.04.
RAZVOJ EMOCIONALNIH I SOCIJALNIH VJEŠTINA - MORALNE VJEŠTINE

Dobrodušnost i dobronamjernost su važne osobine kada surađujemo s drugima.

Zašto su važne?

Kako su u društvu prihvaćene dobrodušne i dobronamjerne osobe?

 
 
Napiši koji dječaci i djevojčice sa slika su dobrodušni, a koji zlonamjerni! (fotkaj i pošalji u našu viber grupu)!!!!
Napiši kako si učinio jedno dobro djelo!

Napiši kako pokazuješ dobronamjernost prema vršnjacima iz razreda?


Back to content
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia