Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

40304DEF - PRO OŠ FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA

PRO OŠ Fran Franković
Go to content

40304DEF

NASTAVA > 4.RAZRED > 30.03.-03.04.
  individualna psihosocijalna pomoć prema potrebi i prethodnom dogovoru
 socijalni pedagog: Petra Štimac
Socijalni pedagog Petra Štimac je postavila zadatak: vježba koncentracije i pažnje
Back to content
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia