Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

40204MAT - PRO OŠ FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA

PRO OŠ Fran Franković
Go to content

40204MAT

NASTAVA > 4.RAZRED > 30.03.-03.04.
Pronađi zadatke u interaktivnoj aplikaciji OVDJE, riješi ih u bilježnici i sa desne strane u stupcu ćeš nakon što sve riješiš dobiti riječ odnosno pojam. Fotkaj u bilježnici kako si rješavao zadatke i naravno koju si riječ odnosno pojam dobio nakon rješavanja.
Back to content
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia